บ้านศรัทธา

เมื่อพลังแห่งศรัทธาปรากฏผ่านบ้านหลังงามที่ชาวสงขลาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา เพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยบ้านหลังนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2534 มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งรายรอบด้วยสวนมะพร้าว และสามารถมองเห็นทัศนียภาพถึงสะพานติณสูลานนท์ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว ๆ 3 กิโลเมตร

รวมทั้งทะเลสาบสงขลาและเกาะยอ ต่อมาท่านได้มอบกลับคืนให้กับชาวสงขลาในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นทางจังหวัดฯ ได้จัดสร้างอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษกขึ้นตรงเชิงเขาใกล้กับบ้านศรัทธา เพื่อเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้าสำหรับ ประชาชนทั่วไป โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบงบประมาณจำนวน 40 ล้าน 1 แสนบาท พร้อมที่ดินบริเวณบ้านศรัทธาจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มอบให้กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง และท่านได้เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2538 เวลา 15.19 น. พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand
No Comments


You can leave the first : )