สปสช.แจงจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์บัตรทองไม่สะดุด 

  • April 2, 2018
  • News

สปสช.แจงจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์บัตรทองปี 61 ไม่สะดุด รพ.ราชวิถี-อภ.-สปสช.เร่งทำงานต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการรายงานในที่ประชุมบอร์ด สปสช.ด้านยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 ว่า มีอยู่ 3 ประเด็นคือ 1.การจัดหาสายสวนหัวใจ ที่หลายภาคส่วนกังวลว่าจะซื้อไม่ทันและระเบียบการจัดซื้อ

จัดจ้าง ปี 2560 มีข้อจำกัด เรื่องนี้คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.)จัดหาสายสวนหัวใจสำหรับที่ต้องใช้ในช่วงวันที่ 1 เม.ย.- 30 ก.ย.นี้ด้วยวิธีเดิม ส่วนการดำเนินการในปี 2562 ให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการทำคุณลักษณะและแจ้งปริมาณที่ต้องการ 2.การร่างประกาศกรมการแพทย์ เพื่อให้รพ.ราชวิถี อภ.- สปสช.จัดหายาแลเวชภัณฑ์ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ 3.การจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) อภ.กำลังจัดหาวัคซีนเข็มที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฉีดนักเรียนป.5 ช่วงเดือนมิ.ย.– ส.ค.นี้ จำนวน 780,000 โดส. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews
No Comments


You can leave the first : )